SPECIALIZED SUBJECTS A ACADEMIC TRACK

Creative Writing/Malikhaing Pagsulat

 

Malikhaing Pagsulat

HUMSS-malikhaing-pagsulat-pluma

Layunin ng pagtuturo ng Filipino sa ilalim ng Enhanced Basic Education K to 12 Curriculum ang malinang sa kabataang Pilipino ng ika-21 siglo ang kakayahang komunikatibo at pagkakaroon ng malikhain at mapanuring pag-iisip. Bilang pagtugon sa layuning ito ay maingat na binuo ang Pinagyamang Pluma Malikhaing Pagsulat na naglalayong:

  • malinang sa mga mag-aaral ang kakayahang maging praktikal at malikhain sa pagbasa at pagsulat;

  • maituro ang mga pundamental na teknik sa pagsulat ng maikling
    kuwento, tula, at dula na ginamit ng mga kilalang manunulat;

  • mahasa ang kakayahang magamit ang wikang Filipino sa masining na pagsulat ng mga nasabing anyo ng panitikan gamit ang aplikasyon ng mapanuri at masining na pagiisip at kasanayan sa pagbuo ng mga kaisipan sa isang lohikal at malikhaing paraan;

  • malinang sa mga mag-aaral ang kasanayang magsuri ng iba’t ibang teknik na ginamit sa pagsulat;

  • higit sa lahat, makabuo ng sariling akda o manuskritong magpapatunay nang ganap na pagkaunawa ng mga kaalaman at kasanayang nakapaloob sa kurso ng Malikhaing Pagsulat.Mga Awtor: Ailene Baisa-Julian, Mary Grace Del Rosario, Emily Marasigan, at Nestor Lontoc

Koordineytor: Alma Dayag
Copyright 2016