S PINAGYAMANG PLUMA WIKA AT PAGBASA K TO 12

Pinagyamang Pluma, Wika at Pagbasa K to 12

 

Pinagyamang Pluma

Wika at Pagbasa sa Elementarya

Ang seryeng nagtataguyod ng paglinang sa kabataang Pilipinong hindi lamang matatalino kundi maka- Diyos, may mabubuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

PLUMA-G5-G6
PLUMA-G1-G4

Awtor-Koordineytor:

 • Alma M. Dayag 

Mga Awtor:

 • Ailene G. Baisa-Julian
 • Emily V. Marasigan
 • Nestor S. Lontoc
 • Mary Grace G. del Rosario

Antas

 • Prep (K to 12)
 • Kinder 1 (K to 12)
 • Kinder 2 (K to 12)
 • Bagong Baitang 1(K to 12)
 • Bagong Baitang 2(K to 12)
 • Bagong Baitang 3(K to 12)
 • Bagong Baitang 4(K to 12)
 • Baitang 1
 • Baitang 2
 • Baitang 3
 • Baitang 4
 • Baitang 5
 • Baitang 6