S PLUMA WIKA AT PAGBASA PRESCHOOL

Pluma, Wika at Pagbasa

 

Alinsunod sa BEC

Pluma

Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino

Ikalawang Edisyon

Ang seryeng nagtataguyod sa integrasyon ng Filipino sa iba’t ibang aralin at disiplina

Koordineytor:

 • Alma M. Dayag

Mga Awtor:

 • Alma M. Dayag
 • Ailene G. Baisa-Julian
 • Lourdes A. Jovellano
 • Emily V. Marasigan

Antas

 • Preschool A Second Edition
 • Preschool B Second Edition
 • Preschool C Second Edition
 • Baitang 1 Second Edition
 • Baitang 2 Second Edition
 • Baitang 3 Second Edition
 • Baitang 4 Second Edition
 • Baitang 5 Second Edition
 • Baitang 6 Second Edition

 

 

PLUMA-1-6