PADAYON ARALING PANLIPUNAN SA SIGLO 21 K TO 12 BAGONG BAITANG 1

Padayon: Araling Panlipunan sa Siglo 21

 

Alinsunod sa K to 12

Padayon: Araling Panlipunan sa Siglo 21

Hinuhubog ang mga kabataaan upang maging “mamamayang mapanuri, mapagnilay, responsable, produktibo, makakalikasan, makabansa, at makatao, na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa Pilipinas, Asya, at daigdig sa nakaraan at kasalukuyan, tungo sa pagpanday ng kinabukasan” gamit ang mga kaalaman, kasanayan, at kakayahan ng iba’t ibang disiplina ng agham at araling panlipunan.

Awtor

  • Ronaldo B. Mactal, PhD
ap4