S BAGONG LAKBAY K12

Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino K to 12

 

Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino

Isang interaktibo at integratibong serye sa Araling Panlipunan para sa elementarya na gagabay sa mga mag-aaral tungo sa pagtuklas at pagmamalaki sa kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.

Awtor-Koordineytor

  • Alma M. Dayag

Mga Awtor

  • Ailene G. Baisa-Julian
  • Nestor S. Lontoc
  • Emily V. Marasigan
  • Heiden C. Anorico
  • Ma. Mignon C. Artuz

ap2