S KALINANGAN 1 6

Kalinangan, Baitang 1–6

 

Pinakabagong Edisyong ng Seryeng

Kalinangan

Malaman at komprehensibo, ang pinakabagong edisyon ng Kalinangan ang serye para sa mas mayamang pag-aaral ng sibika at kultura, heograpiya, at kasaysayan ng Pilipinas.

Koordineytor

  • Carolina P. Danao

Mga Awtor

  • Carolina P. Danao
  • Irene C. de Robles
  • Zenaida Z. Agbon
  • Aurelia T. Molave
  • Fe B. Mangahas
  • Lito A. Palomar
  • Lidinila M. Luis-Santos
ap5