S PIL LAH MAK

Pilipino: Lahing Makabayan

 

Alinsunod sa BEC

Pilipino: Lahing Makabayan

Alinsunod sa Basic Education Curriculum (BEC), sadyang ipinaloob sa seryeng ang integrasyon sa ibang asignatura — Wika, Sining, Musika, Agham, at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Sa pamamagitan din ng seryeng ito, nililinang ang kaalaman ng bawat mag-aaral tungo sa pambansang pagkakakilanlan at pagpapaunlad ng kabuhayan.

Koordineytor

  • Gng. Gloria L. Cruz
Project Director
  • Sr. Josefina F. Nebres. ICM
Mga Awtor
  • Ernestina M. De Guzman
  • Wivina H. Migriño
  • Imelda M. Manahan
  • Ma. Joan S. Samson
  • Anita P. Enecilla
  • Lucia R. Limpin
 
ap1