S EDUKASYONG PANTAHANAN

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Baitang 4–6

 

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan

Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay tumutugon sa inyong pangangailangan sa isang serye sa paggawa na nakasulat sa Filipino. Naaayon sa Desired Learning Competencies, ang bawat aklat sa serye ay naglalaman ng kumpletong kaalaman tungkol sa asignatura at ng mga karagdagang gawain at aralin upang mapagtibay ang natutuhan ng mga mag-aaral. Naglalaan din ang serye ng mga pamukaw-interes na gawain upang maging masigla ang pag-aaral tungkol sa pagpapaunlad sa sarili, pamilya, at kabuhayan.

Mga Koordineytor

  • Juanita S. Guerrero
  • Gloria P. Martin

Konsultant

  • Virginia Floresca-Cawagas

Mga Awtor

  • Juanita Guerrero
  • Violeta Casamayor

Mga Kontribyutor

  • Araceli Amores
  • Frenida Resurreccion
  • Epifania Tibay
  • Concepcion Vidanes
Antas Mga Awtor

Baitang 4

J. Guerrero

V. Casamayor

Baitang 5 

J. Guerrero

V. Casamayor

Baitang 6

J. Guerroro

G. Martin

hele3