S MSEP

Musika, Sining, at Edukasyong

 

Musika, Sining, at Edukasyong Pangkatawan

Inihanda ang seryeng ito para maunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng musika, sining, at edukasyong pangkatawan bilang bahagi ng kanilang paglago sa pag-iisip, pangangatawan, at pagiging malikhain.

Mga Awtor

  • Violeta E. Hornilla
  • Isabelo R. Magbitang
  • Servillano A. Padiz, Jr.
mapeh4