S IBONG ADARNA

Ibong Adarna

 

 

 

ALINSUNOD SA BEC

Ibong Adarna 

 

     Ang Ibong Adarna ay kabilang sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Ito ay naglalaman ng makabuluhang mga pagtalakay upang—

 

  •  patingkarin ang pagtuturo ng panitikan sa  pamamagitan ng makabagong pagtugon

 

  • buhayin ang mga klasikong akdang naaangkop sa hinihingi ng bagong kurikulum sa Filipino

 

 

  • ihasik ang diwa ng katarungan at kapayapaan,pagkakapantay-pantay, pangangalaga sa kapaligiran,at kamulatang pampolitika at panlipunan

 

  • Nililinang nito ang kritikal at mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayang pampag-iisip

 

  • Nagdaragdag ng mga karunungan at kasanayan sa pagtalakay sa akdang pampanitikan

 

  • Pinapaunlad ang pagkamalikhain ng mga mag aaral sa pagpapahayag ng sariling wikang Filipino

 

  • Iniuugnay ang akda sa mga kasalukuyang pangyayari upang malinang ang pagkatao at pag-unawa sa halaga ng kapwa

 

 

 

 

 

 

adarna 

 

 

 

adarna 2

Awtor-Koordineytor:

  Servillano T. Marquez, Jr

Awtor:

  Florante C. Garcia