S NOLI ME TANGERE

Noli Me Tangere

 

 

           Isang napapanahong edisyon, ang Noli Me Tangere ng Phoenix ay nagpapasigla sa kawilihan ng mga estudyante sa nobelang ito ni Rizal. Ito ay naglalaman ng maraming oportunidad upang mahasa ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Tinatalakay ang mga suliraning napapaloob sa Noli ayon sa kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon.

Noli Me Tangere

 

Tumitiyak sa magaling at
madaling pagbasa at pag-unawa
sa Noli Me Tangere!

noli
Isinalin at Inihanda nina:   Teresita Sayo
  Cresenciano Marquez, Jr.