S PINAGYAMANG PLUMA K TO 12

Pinagyamang Pluma K to 12

 

Ang seryeng nagtataguyod ng paglinang sa kabataang Pilipinong hindi lamang matatalino kundi maka-Diyos, may mabubuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Pinagyamang Pluma

WIKA AT PANITIKAN PARA SA MATAAS NA PAARALAN

pinagyamang pluma
Koordineytor:    Alma M. Dayag
 
Mga Awtor:    Alma M. Dayag
  Aileen G. Baisa-Julian
  Nestor S. Lontoc
  Mary Grace G. Del Rosario
  Emily V. Marasigan