S SANDIGAN

Sandigan I–IV (3rd ed.)

 

 

       Ang ikatlong edisyon ng pinagkakatiwalaang serye ay maingat na sinuri at inayos upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante sa mga makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan. Umaalinsunod ang serye sa kurikulum ng Filipino sa edukasyong pansekundarya batay sa Basic Education Curriculum upang lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mga kasanayang pangkomunikasyon: pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat.

IKATLONG EDISYON ALINSUNOD SA BEC

Sandigan

 

SINING NG KOMUNIKASYON

PARA SA MATAAS NA PAARALAN

 

           Binibigyang-diin ang edukasyong

 pagpapahalaga sa epektibong pagtuturo

ng Filipino!

 

 sandigan 2
 
Mga Koordineytor:

  Servillano T. Marquez, Jr

  Concepcion D. Javier

 

  I.     L. Arellano
   N. Dillague
   C. Javier
   S. Marquez, Jr.
   L. Mercado
   D. Rodriguez

 

 II.    N. Dillague
  C. Javier
  S. Marquez, Jr.
  L. Mercado
  D. Rodriguez
  R. Villaruel

 

 III.   N. Dillague
    L. Gabriel
  C. Javier
  S. Marquez, Jr.
  L. Murillo

 

  IV.    N. Dillague
     C. Javier
   F. Garcia
   S. Marquez, Jr.
   L. Pico

 

 

 

sandigan 3

 

May mga kawili-wiling ilustrasyon
at mga larawan na tumutulong
sa paglilinaw ng mga
aralin sa mga estudyante