S BAAPMP K12

Batayang Aklat sa Araling Panlipunan para sa Mataas na Paaralan K to 12

 

Ang seryeng ito sa Araling Panlipunan para sa mataas na paaralan ay nagtataglay ng mga katangiang inaasahang makatutulong sa pag-aaral at higit na pag-unawa sa mga pangyayari sa kasaysayan at lipunan.

BATAYANG AKLAT SA ARALING PANLIPUNAN PARASA MATAAS NA PAARALAN

Exodo ng Sambayanang Pilipino Kasaysayan ng Kabihasnang Asyano Kasaysayan ng Daigdig Ekonomiks para sa Umuunlad na Pilipinas

Kalakip ng serye ang sumusunod: 1.Learning Guide

Hinuhubog ang mga mag-aaral upang maging mapanuriat mapagmatyag!

Ekonomiks para sa umuunlad na pilipinas

kasaysayan ng kabihasnang asyano

random 1

Koordineytor: Teresa C. Bayle

Project Director: Sr. Josefina F. Nebres, ICM

Mga Awtor: Teresita Valencia, Delia San Andres,

                    Sally Jambalus, at Gerard Zaraspe