S EKO IKA 4

Ekonomiks, Ikaapat na Antas

 

Ang Ekonomiks ay naghahandog ng isang kawili-wiling kurso tungkol sa mga saligang kaisipan at prinsipyo sa ekonomiks. Binuo upang matulungan ang mga estudyanteng nagsisimulang mag-aral ng ekonomiks, sinikap ng mga awtor nagawing pinakapayak ang paraan ng pagpresenta sa mga materyales hinggil sa ekonomiks.

IKALAWANG EDISYON SERYE NG PHOENIX SA ARALING PANLIPUNAN

Ekonomiks

PARA SA IKAAPAT NA ANTAS

Mga Awtor: Bro. Andrew Gonzalez, FSC,

Celso R. Gutierrez,

Adelaida N. Hukom,

Mark Anthony B. Perez, at

Mary Joy T. Talusan

 ikaapat na antas Ekonomiks