S KKA 2ND TAON

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya, Ikalawang taon

 

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya ay iniangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa ikalawang antas ng hayskul. Naglalaman ng mga paksa na isinaayos ayon sa tema, mas malinaw na nailalahad ng aklat ang mga aralin tungkol sa kasaysayan, heograpiya, mga sibilisasyon, at kultura ng mga Asyano.

SERYE NG PHOENIX SA ARALING PANLIPUNAN

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

INIWASTO AT ISINAPANAHONG EDISYON

PARA SA IKALAWANG TAON

Mga awtor: Bro. Andrew Gonzalez, FSC at

Christina Velez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naghahandog ng isang makulay at magaang pagtuturo sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay sa Asya!

kasaysayan at kabihasnan ng asya

random4