S KPP UNANG TAON

Kasaysayan at Pamahalaang Pilipino, Unang taon

 

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya ay iniangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa ikalawang antas ng hayskul. Naglalaman ng mga paksa na isinaayos ayon satema, mas malinaw na nailalahad ng aklat ang mgaaralin tungkol sa kasaysayan, heograpiya, mgasibilisasyon, at kultura ng mga Asyano.

SERYE NG PHOENIX SA ARALING PANLIPUNAN

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

INIWASTO AT ISINAPANAHONG EDISYON

PARA SA IKALAWANG TAON

Mga awtor: Bro. Andrew Gonzalez, FSC at

Christina Velez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naghahandog ng kawili-wili, malaman,at napapanahong paglalahad ng kasaysayan ng ating bansa!kasaysayan at pamahalaang pilipino

random 3

Naglalahad ng mga tulong sa pag-aaralupang lalong malinang at maintindihan ang aralin